آن شب که تا سحر

آن شب که تا سحر
(از مجموعه‌ی ”نوسازی حکایت‌های خوب قدیم برای کودکان”)