سه دیدار با مردی که از فراسوی باور ما می‌آمد

سه دیدار با مردی که از فراسوی باور ما می‌آمد
(داستان بلند سه جلدی، براساس زندگی امام خمینی (ره) عارف، فیلسوف، سیاستمدار و رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران)