آتشْ بدون دود – ۷ جلد

آتشْ بدون دود
(داستان بلند هفت جلدی؛ دریافت جایزه به‌عنوان نویسنده برگزیده‌ی ٢٠ سال پس از انقلاب)