آدم وقتی حرف می‌زند چه شکلی می‌شود

آدم وقتی حرف می‌زند چه شکلی می‌شود
( از مجموعه‌ی ”قصه های ریحانه خانم”)