مثل پولاد باش پسرم؛ مثل پولاد

مثل پولاد باش پسرم؛ مثل پولاد
(از مجموعه‌ی ”ایران را عزیز بداریم”)