مردی در تبعید ابدی

مردی در تبعید ابدی
(براساس زندگی ملاصدرا)