پدر چرا توی خانه مانده است

پدر چرا توی خانه مانده است
(از مجموعه‌ی ”قصه‌های انقلاب برای کودکان)